کتاب زبان تخصصی معماری pdf

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 336 صفحه است

پیش نمایش فایل خریداری شده شما :​​​​​​

کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری علی قربانی 336 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است.

زبان تخصصی عمران pdf

کتاب زبان تخصصی معماری pdf

جزوه زبان تخصصی معماری pdf

دانلود رایگان کتاب زبان تخصصی عمران انتشارات سمت

کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری علی قربانی 336 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است. عصر امروز را عصر اطلاعات نامیده اند و شعار information is power یا معنی اطلاعات قدر است و در دنیای حرفه ای امروز که رشد تصاعدی فن آوری خیره کننده می باشد . سخن بیهوده ای نیست. عامل ارتبای تبادل اطلاعات و زبان مشترک محاوره ای و نوشتاری می باشد . به بیانی دیگر تبادل هرگونه اطلاعات از گذرگاه این زبان خواهد پذیرفت.

فهرست مطالب کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری علی قربانی :

 • 1 – Projects basics
 • 2 – Preliminary enquiries
 • 3 – Briefing On feasibility Study
 • 4 – Preliminary Design
 • 5 – Structrual Design
 • 6 – Building Services
 • 7 – Final Design
 • 8 – Planing And Building Permission
 • 9 – Tender Ducumentation
 • 10 – Tender Action
 • 11 – Pre – Construction PHASD
 • 12 – Construction
 • 13 – Completion